Member List

Personal Membership

 1. Madhu Bhargava (Intl)
 2. S. L. Faisal (KVS)
 3. Rajashekhar S. Devarai (ICSE)
 4. Akhila Arora(CBSE)
 5. Ayesha Khatoon (KVS)
 6. Baidyanath Datta (State)
 7. Darsana Gopinath (KVS)
 8. Dibakar Mohanty (CBSE)
 9. Ishrat Parveen (KVS)
 10. Jyoti Kumar Singh (NVS)
 11. Krishna Nand Singh (KVS)
 12. Manju Bala (Intl)
 13. Meenal Nijhavan (Intl)
 14. Neena Girish (CBSE)
 15. Rohini Sharma (CBSE)
 16. Sarwesh Pareek (Dr.) (CBSE)
 17. Suraj R. (APS)
 18. Titiksha Goswami (Intl)
 19. Vilas Chandrabhan Sonar (State)
 20. Asha Ramdas Thorat (State)
 21. Jitender Singh (Dr.)(Pvt)
 22. Prabha D Sudagade (State)
 23. Sonali Raorane (Intl)
 24. Prakasan Mavila (KVS)
 25. Narender Saini (State)
 26. Charu Dev (CBSE)
 27. Tanuja Pandit (ICSE)
 28. R.M. Parvathi (CBSE)
 29. Anjana Bisht (CBSE)
 30. Sanjukta Sikder (Intl)
 31. Sajini Priya Natarajan (CBSE)
 32. M K Prasanna (Social Activist)
 33. Dipali Sharma (CBSE)
 34. Mamata Malakar (Intl)
 35. Basavaraja N (Intl)
 36. Rita Razdan (CBSE)
 37. Sangita Bhatt (Pvt)
 38. Poonam D. Singh (CBSE)
 39. Suchitra Dwivedy (CBSE)
 40. Jiji M. John (KVS)
 41. Muhammed Shafi V. (KVS)
 42. Mujib Rahiman K. U. (KVS)
 43. Jyothi P.V. (KVS)
 44. Mamta Maggu (CBSE)
 45. Katie Bagli (Author)
 46. Paresh L Trivedi (CBSE)
 47. Rajkishor Prasad (NVS)
 48. Sarita M. R. (KVS)
 49. Anjana Mehra (CBSE)
 50. Poonam D. Singh (CBSE)
 51. Jyotikananda Das (CBSE)
 52. Meeta Agarwal (CBSE)
 53. Shiba Bhue (KVS)
 54. Girijaprasad Panda (CBSE)
 55. Minija S. (KVS)
 56. Heeru Bhojwani (Intl)
 57. Rajani S. Rao (ICSE)
 58. Bindu H. Menda (ICSE)
 59. Shibu M. (KVS)
 60. Anuja Avinash Surve (NGO)
 61. Soumitha Rao (Air Force)
 62. Sirisha Bandari (ICSE)
 63. G. Aruna Kumar (Pvt)
 64. Khushboo Dantre Dubey (Pvt)
 65. Reena Singh Rodrigues (ICSE)
 66. Alok Jaiswal (KVS)
 67. Shraddha Jain (Pvt)
 68. Vinod Takaram Bhangale (State)
 69. Indira Devi S. (Navy)

Institutional Membership

SLA/I/0001: Ratna Nidhi Charitable Trust, Mumbai

SLA/I/0002: One-Up Library & Learning Lab, New Delhi